שאלות ותשובות בנושא ייפוי כוח מתמשך

שאלות ותשובות בנושא ייפוי כוח מתמשך בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. 

קצת רקע..

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 חולל מהפיכה בזכויות האזרחים במדינת ישראל. 

התיקון קובע כי אדם בגיר, מעל גיל 18, יכול למנות בעודו צלול וכשיר, מי יפעל בשמו בעניינים רפואיים, אישיים וכלכליים, בבוא העת בה יחדל להיות כשיר לקבל החלטות לגפו.

המסמך יכול להיערך רק על ידי עורכי דין שהוסמכו על ידי משרד המשפטים ועברו הכשרה מקיפה ויסודית בעריכתו של מסמך שכזה.

מה זה בגלל יפוי כח מתמשך?

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לטפל בכך בעצמו, התנאי לכך שהוא מבין ומודע למשמעות שבכך, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

בהמשך והוא מופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך הדין שמוסמך לערוך זאת עד אשר יופעל בעתיד ובעת הצורך. 

כאמור מסמך זה מופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי ושם מפרט הממנה איך ירצה שענייניו ינוהלו בהתקיים תנאים מסויימים, ומי יהיו אלו שינהלו אותם וזאת בהגיעו למצב בו לא יוכל לקבל החלטות אלה בשל אובדן כשירותו.

מי הוא "הממנה" ומי הוא "מיופה הכח"? 

"הממנה" הוא האדם אשר קובע באמצעות מסמך ייפוי כוח מתמשך אילו עניינים הוא ירצה שינוהלו בשמו על ידי בן אדם אחר. 

"מיופה כח "הוא האדם או האנשים אשר הממנה ממנה כדי שיפעלו בשמו ובמקומו כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת. 

מה הוא חוסר כשירות?

המונח כשירות להחליט הוא מונח רפואי ומשפטי, כגון אי כשירות עקב זקנה, תאונה, פציעה וכו', לכן נדרש להגדיר ולהעריך כשירות בגישה רב צוותית.

מה ייפוי הכח המתמשך קובע ובאלו נושאים?

ייפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים, ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם, נבהיר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורשות.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

האם ניתן לסווג את הנושאים בו מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהם בעתיד?

התשובה לכך החיובית ! לדוגמה ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד של האדם, לחלופין ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

כמו כן נגדיש כי, במסגרת ייפוי הכוח ניתן לקבוע הנחיות ברורות בנושאים ספציפיים, לחלופין ניתן להשאיר למיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו.

האם ניתן למנות כל אדם כמיופה כח?

התשובה לכך חיובית אך ישנו תנאי לכך שיש הסכמה של אותו אדם לשמש ככזה מראש והוא כשיר מבחינה משפטית.

האם ניתן למנות מספר בני אדם כמיופי כח?

כן! ניתן גם למנות מספר מיופי כוח, בנוסף ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מה היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

בנוסף ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון או השני לא ירצה או לא יוכל לפעול.

עפ"י אלו הנחיות מיופה הכח חייב לפעול?

על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, כאשר במקרה שההנחיה שניתנה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם, מיופה הכוח צריך לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.

האדם הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח חייב לדווח לאנשים מסוימים על פעולותיו, או לקבוע שמיופה הכוח יהיה בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

מי הוא "אדם מיודע" או "מיודעים"? 

"אדם מיודע" הוא אותו אדם שנבחר על ידי הממונה במסגרת ייפוי הכוח לשמש כמנגנון פיקוח על יישומו. מיופה הכוח מחויב בדיווח לאותו מיודע או מיודעים, שהם בדרך כלל קרוביו של הממנה, והכול לפי ההסדרים שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

  • תושבי ישראל.
  • בגירים מעל גיל 18.
  • כל מי שמבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך וצלול כדי לחתום עליו.

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

 

  • אדם פרטי בלבד (לא תאגיד)
  • בגירים מעל גיל 18.
  • אדם יכול לשמש כמיופה כוח עבור מקסימום 3 ממנים, אלא אם מדובר בבני משפחתו.
  • מי שלא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
  • הוא לא הוכרז כפושט רגל
  • הוא אינו עורך דין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.
  •  

אופן עריכת ייפוי כח מתמשך

עריכת יפוי הכח המתמשך מתבצע רק על ידי  אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים בהכשרה מקצועית לערוך מסמך זה.

עורך הדין נפגש עם הלקוח במשרדו או בבית הלקוח ועובר עמו על שאלות ונושאים מגוונים שירכיבו לאחר מכם את כל המסמך.

בייפוי הכוח הממנה יפרט את העניינים שבהם  מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו. הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסה לתוקף של ייפוי הכוח וכן לעניין פקיעתו.

האם אפשר לערוך יפוי כח מתמשך לאדם במצב של אלצהיימר או דימנציה?

הנטייה היא לחשוב שאיחרנו את הרכבת ולא ניתן לערוך לאותו אדם ייפוי כח מתמשך..

כבר בפתח הדברים נבהיר כי אין מדובר בסוף פסוק, ישנם לא מעט פעמים בהם אותו אדם בעל סימפטומים דמנציה אך מצוי בתחילת הליך הדמנציה ולא בשלב מתקדם ואף במקרים בהם נמצא בעיצומה של המחלה למרות כל זאת ניתן להפנות את אותו אדם לקבל חוו"ד פסיכיאטרית ובה מצויין כי שכן האדם סובל בדימנציה בדרגה כזו או אחרת אך באותו נשימה כשיר למנות אדם בהליך של ייפוי כח מתמשך.

חשוב לציין כי ככל ונקדים לערוך ייפוי כח מתמשך בתחילת המחלה כך יהיה ניתן לייתר הליכים בירוקרטיים מיותרים בעלי עלויות כספיות בלתי מבוטלות.