מה ההבדל בין אפוטרופוס ליפוי כוח מתמשך?

מה ההבדל בין אפוטרופוס ליפוי כוח מתמשך 

נתחיל בשאלה מה עדיף?  הליך מייגע מסורבל ומלא לבירוקרטיה שנעשה בדיעבד אל מול הליך קל פשוט משותף המעניק לנו  את האפשרות לבחור מראש מי יפעל עבורו ובשמנו כאשר לא נהיה כשירים לכך, התשובה לכך ואף מעבר במאמר הבא.

מה יפוי הכח המתמשך באמת חוסך לנו?

לפני תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962

כאשר אזרח הגיע למצב של אי כשירות רפואית לאור זקנה, מעורבות בתאונה, פציעה וכיוצ"ב שהובילו לאי כשירותו מבחינה רפואית, קורביו היו צריכים לפנות לבית המשפט על מנת שזה האחרון ימנה אותם על מנת שיוכלו לפעול בכל ענייניו הן בהיבט הכלכלי, הרכושי, הבריאותי והאישי של אותו אדם שחדל לתפקד.

תהליך מינוי אפוטרופוס ע"י ביהמ"ש נעשה לאחר מעשה, קרי שבן המשפחה נכנס למצב אי כשירות.

עד למינוי אפוטרופסים ע"י ביהמ"ש, לא ניתן לפעול בשמו של הקרוב ולדאוג לרווחתו, יתרה מזאת,לא ניתן  למשוך כספים מחשבונו של האדם אשר איבד את כשרותו על מנת שיממנו עבורו את הטיפול הרפואי.

מדובר בתהליך משפטי שלוקח זמן רב מאוד, כאשר בפרק הזמן הזה עלות הטיפול הרפואי ודאגה לרווחת האדם נופלת על כתפי קרובי משפחתו של האזרח.

לא מדובר בסוף פסוק גם בתרחיש בו קרובי האדם קיבלו את המינוי המיוחד כאפוטרופסים מבית המשפט הנכבד, יהיה עליהם להציג דו"חות תקופתיים בהם הם מפרטים את כל הפעולות שנערכו על ידם בשמו של קרובם.

בעיה נוספת שעלולה להתעורר, כאשר בני משפחתו של הקרוב נקלעו לסיטאוציה בה אין הסכמה כוללת למינוי אדם מסוים כאפוטרופוס, תרחיש זה יכול להוביל למחלקות כאשר הנפגע העיקרי הוא אותו אדם הזקוק לסיוע עתה יותר מכל אדם אחר.

בתרחיש כזה, הרשות השופטת נכנסת לתמונה וממנה אדם אשר ישמש כאפוטרופוס שאינו מוכר בהכרח לבני המשפחה של הקרוב כאשר מעתה הוא זה שיקבל החלטות כלכליות, רכושיות ורפואיות בשם קרוביהם.

מינויים אפוטרופסים ע"י ביהמ"ש גרמה לקושי מהותי לקרובי המשפחה של יקיריהם, החוק במתכונתו החדשה הובילה להקלה משמעותית בכל הנוגע לבירוקרטיה ומפשט את הדברים בצורה משמעותית.

כיום ניתן מראש לקבוע במסגרת ייפוי כח מתמשך מי ינהל את כל ענייניו של "הממנה" קרי האדם אשר קובע באמצעות מסמך ייפוי כוח מתמשך אילו עניינים הוא ירצה שינוהלו בשמו על ידי בן אדם אחר. 

נבהיר כי ייפוי כוח מתמשך נערך כאשר ה"ממנה" – קרי האדם אשר קובע באמצעות מסמך ייפוי כוח מתמשך אילו עניינים הוא ירצה שינוהלו בשמו על ידי בן אדם אחר נמצא בכשירות ובצלילות מלאה והוא זה שקובע מי יהיה זה שימונה ויופקד על ענייניו בבוא העת.

בתרחיש זה, ניתן להגיד בפה מלא כי, מעורבות המדינה בענייני הפרט יורדת קליל כאשר תפקידה מסתכם בכך שהיא רק מאשרת את המינוי, ממצב של שליטה מלאה בחייו של הממנה לשליטה לאפסית, כאשר את המושכות בטיפול הממנה נוטל " מיופה כח "שהוא האדם או האנשים אשר הממנה ממנה כדי שיפעלו בשמו ובמקומו כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת.   

לוחות זמנים..

כניסת יפוי הכוח לתוקף מתרחשת תוך תקופה קצרה מהמועד בו נכנס הממנה לאי כשירות, כאשר זו האחרונה אושרה ע"י רופא מוסמך.

הערכות מבועד מועד בעריכת ייפוי כח מתמשך, תוביל להקלה משמעותית לכל הנוגעים בדבר, ילדי הממנה ואף משפחתו המורחבת, בכך נחסכים הליכים לבני משפחתו של הממנה הליכים בירוקרטיים מסורבלים בדמות מינוי אפוטרופוסים, מימון הוצאות רפואיות וכיוצא בזה.

.